دانلود فایل ( شیپ فایل رده های خاک استان اصفهان)

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
عنوان محصول دانلودی:شیپ فایل رده های خاک استان اصفهان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((شیپ فایل رده های خاک استان اصفهان)) را در ادامه مطلب ببینید
رده های غالب خاک استان اصفهان عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته، اینسپتی سل ها، خاک هایی کمی توسعه یافته و جوان و آریدی سل ها، خاکهایی خیلی خشک که خاص مناطق با آب و هوای خشک و بیابانی می باشند.


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-01-23 02:21

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی